Конкурс за стипендии “Opportunity Funds – Bulgaria” за 2021 г.

10 стипендии в размер до $5,000 всяка за ученици в 11 клас

Краен срок за подаване на документи онлайн: 3 януари 2021 г.

Комисия „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендии по програмата “Opportunity Funds Bulgariaза 2021 г.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ (Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ) и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център EducationUSA при Комисия „Фулбрайт”.

Ще бъдат дадени 10 стипендии в размер до $5,000 всяка за подготовка на талантливи ученици от 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и отпътуване в САЩ.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на програмата “Opportunity Funds – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства,да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ. Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.

КАКВО ПОКРИВА СТИПЕНДИЯТА

 Подготовка и регистрационни такси за явяване на тестовете iBT TOEFL, SAT, Subject Tests и изпращане на резултатите в акредитирани американски колежи и университети

 • Такси за кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани колежи и университети в САЩ
 • Местен транспорт и настаняване в хотел в София за участие в работни семинари
 • Такси за кандидатстване за студентска виза и записване в университет
 • Двупосочен самолетен билет до висшето училище в САЩ и обратно
 • Едномесечна стипендия за лични разходи в началото на учебната година в САЩ

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 • Да са редовни ученици в 11 клас в средните училища в България
 • Българско гражданство или официален статут на бежанец в България
 • Участие в програмата “Образование в САЩ” на Консултантския център към Комисия „Фулбрайт”
 • Свободно владеене на английски език
 • Отличен успех, награди, лидерски изяви и потенциал да получат пълна стипендия от колежите и университетите, в които кандидатстват
 • Необходимост от финансова помощ за подготовка за кандидатстване и отпътуване в САЩ (средно- месечен семеен доход от 2500 лв.)

 КАНДИДАТСТВАНЕ

Учениците кандидатстват за стипендиите “Opportunity Funds – Bulgaria” чрез формуляра за кандидатстване, който се изпраща по имейл на Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ при Комисия „Фулбрайт“ (steneva@educationusa.org; steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com), заедно с всички изисквани документи:

 • Академични справки за 9 и 10 клас
 • Служебни бележки от работодателите на двамата родители за доходите им през 2020 г. /от 1 януари до 30 ноември/ или документ за статут на безработни/пенсионери
 • Отчет за месечните разходи на семейството
 • Копия на документи за средно-месечните разходи на семейството за издръжка на жилището  /платени ток, вода, парно, наем, заем, ипотека/

Формуляр за кандидатстване можете да намерите на следния адрес: http://www.fulbright.bg/bg/obrazovatelni-deynosti/konsultantska-deiynost/opportunity-funds-bulgaria/   

ГРАФИК ЗА ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

03 януари 2021 г.: Изпращане по имейл на пълния комплект документи за кандидатстване.
31 януари 2021 г.: Обявяване на номинираните кандидати.

Документи, получени от Комисия „Фулбрайт” след 3 януари 2021 г., няма да бъдат разглеждани.

Всички кандидати получават по имейл индивидуално писмо за резултата от участието им в конкурса.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Комисия „Фулбрайт”

Fulbright.bg; EducationUSA.state.gov
бул. „Витоша” №12, ет.5
София 1000

Снежана Тенева
Консултант за висше образование в САЩ
0879/164 096; 0898/823 329
steneva@educationusa.org; steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com