Конкурс за стипендии “Opportunity Funds – Bulgaria” за 2022 г.

Крайният срок за приемане на кандидатури за програмата за тази година изтече. Ако желаете да кандидатствате за участие в програмата, моля изпратете вашата кандидатура за следващата година, след публикуването на обява за конкурса на нашия сайт през ноември 2022 г.

18 стипендии до $5000 всяка за ученици в 11 клас

Комисия „Фулбрайт” обявява конкурс за стипендии по програмата “ Opportunity Funds – Bulgaria” за 2022 г.

Програмата се финансира изцяло от Правителството на САЩ /Бюрото за образователни и културни дейности към Държавния департамент на САЩ/ и Американското посолство в България и се осъществява от Консултантския център при Комисия „Фулбрайт”.

Ще бъдат дадени 18 стипендии в размер до $5,000 всяка за подготовка на талантливи ученици от 11 клас за кандидатстване в акредитирани американски университети и отпътуване в САЩ.

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основната цел на програмата “Opportunity Funds – Bulgaria” е да помага на талантливи ученици в 11 клас, които имат високи академични постижения и лидерски изяви, но не разполагат с достатъчно финансови средства, да се подготвят за успешно за кандидатстване в акредитирани американски колежи и университети и започване на обучение в САЩ. Програмата позволява на широк кръг младежи да участват в международния образователен обмен и насърчава взаимното разбирателство и социално включване.

КАКВО ПОКРИВА СТИПЕНДИЯТА

 • Подготовка и регистрационни такси за явяване на тестовете iBT TOEFL, SAT, Subject Tests и изпращане на резултатите в акредитирани американски колежи и университети
 • Такси за кандидатстване за прием със стипендии в акредитирани колежи и университети в САЩ
 • Местен транспорт и настаняване в общежитие в София за участие в работни семинари
 • Такси за кандидатстване за студентска виза и записване в университет
 • Двупосочен самолетен билет до висшето училище в САЩ и обратно
 • Едномесечна стипендия за лични разходи в началото на учебната година в САЩ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ

 • Да са редовни ученици в 11 клас в средно образователно училище
 • Българско гражданство или официален статут на бежанец в България
 • Участие във виртуалната консултантска програма “Висше образование в САЩ”
 • Свободно владеене на английски език
 • Отличен успех, награди, лидерски изяви и потенциал да получат пълна стипендия от колежите и университетите, в които кандидатстват
 • Необходимост от финансова помощ за подготовка за кандидатстване и отпътуване в САЩ (средно месечен доход под 1400 лв. на член от семейството)

 КАНДИДАТСТВАНЕ

Учениците кандидатстват за стипендиите “Opportunity Funds – Bulgaria” чрез апликационна форма. Формата и подробности относно попълването й могат да получат от консултанта за висше образование в САЩ Снежана Тенева: steneva@fulbright.bg; snejana.teneva@gmail.com.
Формулярът за кандидатстване се попълва и изпраща по имейл заедно с всички изисквани документи:

 • Академични справки за 9 и 10 клас
 • Служебни бележки от работодателите на двамата родители за доходите им през 2021 г. /от 1 януари до 30 ноември/ или документ за статут на безработни/пенсионери
 • Копия на документи за средно-месечните разходи на семейството за издръжка на жилището (платени ток, вода, парно, наем, ипотека)

ГРАФИК ЗА ПРОТИЧАНЕ НА КОНКУРСА

Окончателният подбор на участниците в програмата се прави от Селекционна комисия в състав:

Brent LaRosa, Cultural Attaché, U.S. Embassy (САО); Катерина Скодова, Регионален координатор за Европа и Евразия за висше образование в САЩ; Анджела Родел, Изпълнителен директор на Комисия „Фулбрайт”; Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ.

Всички кандидати получават по имейл индивидуално писмо за резултата от участието им в конкурса.
Допълнителна информация и апликационна форма можете да получите от
Снежана Тенева, консултант за висше образование в САЩ.
Българо-американска комисия за образователен обмен “Фулбрайт”
Централен офис: София 1000, бул. Витоша № 12
0879 164 096
0898 823 329
steneva@fulbright.bg
snejana.teneva@gmail.com