Посолство на САЩ, София

Посолството на САЩ се намира на ул. „Козяк“ 16.  Достъпът до сградата е чрез пропускателен пункт.

МОЛИМ, не носете лаптопи и таблети, тъй като те не са разрешени в рамките на Посолството.  Посолството ще продължи да проверява и съхранява мобилни телефони.  Също така силно препоръчваме да не носите големи чанти, като раници, куфари и пакети за интервюто, тъй като в Посолството няма предвидени помещения за съхранение на личен багаж.

Хората, нуждаещи се от помощ, следва да се представят на охраната на входа.