Ръководство

  • Посланик: Херо Мустафа
  • Заместник-посланик Джъстин П. Фридман: Джъстин П. Фридман
  • Съветник по политическите и икономическите въпроси: Марк Нордберг
  • Съветник по административните въпроси: Гари Андерсън
  • Съветник по обществените въпроси: Дрейк Уaйзърт
  • Търговски аташе: Мигел Ернандес
  • Генерален консул: Вики Томсън
  • Аташе по отбраната: Полк. Шанън Джонсън
  • Директор на регионалния офис на Департамента по енергетика: Даниел Милстейн