Ръководство

  • Посланик: Кенет Мертен
  • Заместник-посланик: Андриа Брулет-Родригез
  • Съветник по политическите и икономическите въпроси: Аарън Коуп
  • Съветник по административните въпроси: Джонатан Баят
  • Съветник по обществените въпроси: Джефри Уайншенкър
  • Търговски аташе: Хана Каменетски
  • Генерален консул: Майкъл Дж. Гриър
  • Аташе по отбраната: Полк. Пол Сиболд
  • Директор на регионалния офис на Департамента по енергетика: Арлийн Фетизанън