Лагер по английски език за ученици от ромски произход

Стажантът в отдел „Връзки с обществеността“ в посолството Стивън Нюмън се срещна с гимназисти от ромските общности в градовете Кюстендил и Пазарджик, които участваха през изминалата учебна година в програма по английски език. Учениците бяха поканени да посетят летен лагер по английски език в Банско, организиран от българската неправителствена организация „Тръст за социална алтернатива“ и ромската организация Младежка фондация „Арете“. По време на лагера учениците изучаваха английски език чрез интерактивни състезания и игри, като същевременно участваха с дейности, целящи подобряването на социалните и лидерските им умения.