Инженер-еколог от Вашингтон на мисия в България

Кирстен Андерер
Кирстен Андерер

Кирстен Андерер казва, че харесва работата си, защото обича да помага на другите. Това е причината Андерер да дойде в България – да сподели своите знания и опит.

Тя е инженер по околната среда и водите от Вашингтон и пристигна в България преди седмица. У дома тя работи по правителствена програма на американската Агенция за защита на околната среда, която има за цел да подобри инфраструктурата на питейна вода в САЩ. Тук Андерер помага на Националното сдружение на общините в Република България по отношение на готовността им за реакция в случай на наводнения и природни бедствия.

Андерер е част от програма за научен обмен на САЩ, която дава възможност на специалисти от различни области, работещи за американското правителство, да споделят своя опит с други държави. Тя е работила върху проекти за подобряване на сигурността на местни водни системи в случай на природни бедствия. Правила е подробно планиране на водни и отводнителни системи, както и оценки на обработката и дистрибуцията на вода в дадени области.

Тук, както и в Съединените щати, един от проблемите е набирането на средства. Ето защо освен своя научен опит Андерер споделя и опита си при намиране и разпределяне на средства –  за превенция и за реакция след бедствия.

Тя е тук от една седмица и ще остане за още пет. Инженерът от Вашингтон вече се срещна с представители на община Велико Търново и обсъди с тях как може да им бъде полезна. По време на престоя си тук тя ще се срещне също с хора от Мизия, Кърджали, Димитровград и София.

В края на визитата си Андерер ще докладва своите препоръки на Националното сдружение на общините в Република България и на други общински, регионални и национални лидери, които работят върху мениджмънт на отпадни води и реакция при природни бедствия. В дългосрочен план Андерер и представителите на българските общини, които участват в проекта, се надяват да постигнат по-голяма прозрачност във финансирането и да се съсредоточат върху оценка на рисковете и превенция, а не реакцията на природните бедствия.

Андерер е първият участник в този научен обмен, който работи в България. Ние в Американското посолство се надяваме тя да е една от многото, които ще посетят страната в бъдеще.