“Код Успех” организира първите езикови лагери за младежи в неравностойно положение

В началото на месец септември 2017 г. в гр. Пазарджик и гр. Банкя фондация “Тръст за социална алтернатива” (ТСА) организира първите по рода си лагери „Код Успех“ с обучение по английски език и изграждане на лидерски умения и социална ангажираност за деца и младежи в неравностойно положение, които са част от програмата за обучение по английски език „Код Успех“ на ТСА. Лагерите дават възможност за изграждане на общност от успешни ролеви модели, както и за насърчаване постигането на високи академични успехи.

Програма „Код Успех“ включва не само традиционно чуждоезиково преподаване, но и изключително иновативни методи като онлайн обучение посредством виртуални стаи в специално създадена за целта онлайн платформа. Проектът обхваща 200 младежи между 13 и 20 години, предоставяйки им 360 учебни часа по английски език в допълнение на осигуреното задължително обучение в училище.

„Код Успех“ се осъществява от фондация „Тръст за социална алтернатива“ в партньорство с Младежка фондация “Арете”, Фонд за превенция на престъпността – ИГА и фондация “Корпус за образование и развитие” с финансовата подкрепа на Държавния департамент на САЩ и фондация „Америка за България“.