„Глобални иновации посредством наука и технология“ – 2019 г.

Инициативата „Глобални иновации посредством наука и технология“ на Държавния департамент кани стартъпи във всички сфери на науката и технологичните иновации да кандидатстват за ежегодното състезание за технологична идея (Tech-I) за 2019 година . Тя предоставя възможност на млади изобретатели и предприемачи да се състезават за менторство, обучение и сийд инвестиции, както и да развият своите идеи. Могат да участват стартъпи в сфери като земеделие, образование, енерегетика, околна среда, здравеопазване, информационни и комуникационни технологии, океани и космос, които са в ранна фаза на своето развитие (например компании, които току-що са завършили пазарния си анализ, наскоро са пуснали на пазара продукт или услуга, или имат реaлистична стратегия за продажбата на продукт или услуга.

Повече информация може да намерите на http://www.gistnetwork.org

Краен срок за кандидатсване – 23 ноември 2018 г.