Годишна среща на високо равнище Global Entrepreneurship Summit (GES)

Предприемачът Любов Кирилова представи България на 8-та годишна среща на високо равнище Global Entrepreneurship Summit (GES) през ноември 2017 година. Съединените щати и Индия бяха съвместно домакини на GES 2017 с тема „Жените на първо място, просперитет за всички“, която се фокусира върху жените-предприемачи и ускоряването на икономическия ръст в глобален мащаб. Любов Кирилова е заемала ръководни длъжности във финансово-технологичната индустрия, телекомуникациите, сферата на плащанията, обучението и кариерното развитие на корпоративни служители. Първият й бизнес – Crystal Water – стартира през 2009 година, а през 2017 тя стартира нов проект -Goodworky, платформа за обучение и развитие на служители. Българското списание Икономист публикува статията на Любов за GES 2017 и за премахването на различията между половете в предприемачеството. Вижте статията й на: Time For Female Entrepreneurs by Liubov Kirilova