Хилари Шелтън на посещение в България

Г-н Хилари Шелтън, вицепрезидент на най-старата и най-общопризната правозащитна организация в САЩ – Националната асоциация на напредък на цветнокожите, е на посещение в България тази седмица, за да подкрепи ромската интеграция и да сподели своя опит в борбата с дискриминацията. През първия ден от престоя  си Шелтън се срещна с лидери от ромската общност, пред които изведе примери от историята на движението за граждански права в САЩ през 50-те и 60-те години на ХХв., за начините, по които организации с привидно различни цели могат да намерят области, в които техните интереси съвпадат и каузите им се пресичат, което им дава възможности да изградят единни коалиции, водещи до успешна защита на тези интереси. Той също така проведе среща с курсанти от Академията на МВР, на която ги насърчи да бъдат чувствителни към културните различия и да познават начините, по които схващането за разликите между хората може да повлияе на способността им да изградят доверие между себе си и местните общности, което е от съществена важност за успешната работа на правоприлагащите органи.

През втория ден от посещението си в България г-н Шелтън обсъди с ръководството на ОДМВР-Велико Търново  колко е важно да се изгражда доверие между общностите с различна културна традиция и органите на полицията. Той даде примери за ползите при осъществяване на полицейските правомощия в такива общности, когато в полицията работят техни представители и дискутира различните възможности за създаване на система за полицейска отчетност и прозрачност, които допринасят за изграждането на взаимно доверие. Шелтън също така сподели примери за вредите, които расовите предразсъдъци в САЩ са нанесли на това доверие.

През втората част от деня г-н Шелтън разговаря с група от около 45 студенти и преподаватели по философия, политология и социална педагогика от Великотърновския университет, като основна тема беше активното участие на всеки един гражданин, което съставлява смисъла на една жизнена демокрация. Черпейки примери от дългия път, извървян от афро-американците в САЩ  – от времената на робство през еманципацията до първия президент от афро-американски произход, Шелтън насърчи студентите да се включват активно в оформянето на визията за бъдещето на България и ги призова да се придържат към принципите за еднакви възможности и недискриминация за всички в тази визия.