Търсят се приемни семейства

American Councils приема кандидатури на семейства, живеещи в София, които желаят да приемат в дома си американски ученици за следващата 2015/2016 учебна година.

За повече информация, моля, пишете на sofia@americancouncilssee.org.