Откриване на Дневен център за деца и младежи с увреждания

В сряда, 28 юни, полковник Шанън Джонсън, старши военен представител и аташе по отбраната в Посолството на САЩ в София и кметът на община Бургас, г-н Димитър Николов откриха Дневен център за деца и младежи с увреждания. Ремонтът на сградата на Центъра е резултат от тясното сътрудничество между Отдела за военно сътрудничество към Посолството и община Бургас. Правителството на САЩ инвестира около 250 000 долара, които покриха част от реновирането. Дейността на Центъра включва занимания с логопед, рехабилитация и трудова терапия, консултации, групови и индивидуални занимания. Дванадесет души специализиран персонал ще може да обслужва до 20 деца или младежи. През последните пет години Правителството на САЩ е инвестирало над 4 милиона долара в различни проекти за хуманитарна помощ в България.