Международeн ден на ромите

Изявление на Държавния секретар Помпео

От името на правителството на САЩ имам огромното удоволствие да поздравя хората от ромски произход по случай Международния ден на ромите. На този ден празнуваме богатото културно наследство и традиции на ромите и техния принос за множеството страни по цял свят, включително САЩ, в които живеят. За съжаление много от ромите продължават да се сблъскват в ежедневието си с дискриминация, сегрегация и маргинализация. Призоваваме всички правителства да направят стъпки в борбата с нетолерантното отношение спрямо ромите и другите маргинализирани групи и да гарантират тяхното пълноценно участие в обществения и икономически живот. Правейки това, правителствата допринасят за стабилността и демокрацията. Съединените щати потвърждават своя ангажимент да работят в подкрепа на достойното отношение и равноправието за всички роми по света.