full_ff

Участниците в обменната програма „Младежко лидерство“ в Кливланд, Охайо