Съвместно изявление от председателя на комисията по външна политика в Сената Боб Менендес и най-старшия републиканец в комисията Джим Риш 4 март, 2021

Съвместно изявление от председателя на комисията по външна политика в Сената Боб Менендес и най-старшия републиканец в комисията Джим Риш

4 март, 2021 г.

Съединените щати и България имат стабилни и развиващи се във възходяща посока отношения, които, подобно на съюза в НАТО като цяло, са най-силни, когато почиват на споделени демократични ценности. Бихме искали да видим, че тези връзки продължават да се развиват, особено по отношение на споделените цели в областта на сигурността и енергетиката, но продължаващата корупция, влошаването на медийната свобода, политизирането на съдебната система и други заплахи за върховенството на закона създават сериозни предизвикателства пред двустранните отношения между САЩ и България.

България постигна най-ниски резултати в Европейския съюз както в индекса за възприемане на корупцията на Transparency International за 2019 г., така и в световния индекс за свобода на пресата на „Репортери без граници“. Тази класация подчертава колко големи са предизвикателствата, пред които е изправена България. Българското правителство и съдебната власт трябва да работят за прилагане на върховенството на закона за всички, а не само за някои, а медиите трябва да имат свободата да съобщават истината, без да се сблъскват с тормоз, насилие или наказание.

В продължение на почти осем месеца, в непрекъсната поредица от протести, хората в България призовават за прекратяване на корупцията и зачитането на върховенството на закона и демократичните ценности. С наближаването на парламентарните избори през април е наложително правителството на България да защитава тези ценности. И в духа на дългогодишните ни отношения САЩ трябва да подкрепят тези призиви и да подпомогнат България в борбата с корупцията, възстановяването на независимите медии и насърчаването на върховенството на закона. Стъпките, които България предприема, за да се справи с тези проблеми, ще допринесат за допълнително укрепване на нашите отношения.