compressor

Откриване на модернизираната компресорна станция Петрич