Съобщение на Консулски отдел: Текущи ограничения за влизане в САЩ поради COVID

За да избегнат забраните за влизане в САЩ, включително при пътуване от България, чуждестранните граждани трябва да не преминават транзитно (или влизат) в страните от Шенгенското пространство / Великобритания / Ирландия / Китай / Иран и Бразилия през последните 14 дни преди пътуването си до САЩ. Също така, резервациите за полети през тези държави, дори и анулирани, могат да доведат до отказ за качване на полет до САЩ.   

Има някои изключения за студенти, постоянно пребиваващи в САЩ и други. Пълен списък с изключенията може да намерите на интернет страницата с информация за президентските укази: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html.

За повече информация относно актуалната ситуация към датата на планираното от Вас пътуване, моля, свържете се с Консулски отдел чрез имейл: niv_sofia@state.gov