Национална конференция, посветена на интеграцията на ромите в българската образователна система

Посланик Рубин, в качеството си на член на Посланическата група за ромска интеграция, участва днес в национална конференция, посветена на интеграцията на ромите в българската образователна система. Посланик Рубин беше един от многото участници, дискутиращи този важен проблем, включително Н. Пр. Денис Кнобел – посланик на Конфедерация Швейцария, посланиците на Италия, Холандия и Обединеното кралство, Заместник-посланикът на Германия,  Денис Кроули, Началник на отдел ГД „Образование” към Европейска комисия; Заместник- министърът на образованието Деница Сачева, заместник – министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова, Омбудсман на Република България – Мая Манолова, Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община, Хелен Кортлендер, изпълнителен директор на Фондация „Фридрих Еберт“, кметове на общини, учители и училищни директори, представители на водещи ромски и про-ромски НПО. Конференцията е организирана от НПО-то Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“, Национална мрежа за децата и Фондация „Фридрих Еберт” под патронажа на Посланическата група за ромска интеграция. Посланическата група за ромска интеграция обсъжда проблеми, свързани с включването на уязвими групи в България, обменя информация и добри практики по ключови въпроси, свързани с включването, изкореняването на бедността и развитието на уязвимите малцинства, а също така дава гласност на тези проблеми.