Нов регистрационен период за Програмата DV-2019

Поради технически проблеми, регистрационният период за програмата DV-2019 ще започне отначало и всички регистрации, направени преди 18 октомври 2017 г., трябва да бъдат направени отново, за да бъдат взети под внимание.

Новият регистрационен период за програмата DV-2019 ще започне за подаване на електронни заявки за участие в 19:00 ч. българско време в сряда на 18 октомври 2017 г. и ще приключи в 19:00 ч. българско време в сряда на 22 ноември 2017 г.

Ако сте се регистрирали преди сряда на 18 октомври 2017 г., Вашата заявка за участие няма да бъде взета под внимание и ще трябва да подадете нова заявка през новия регистрационен период. Можете да подадете една нова заявка, без да бъдете дисквалифициран/а за подаване на няколко заявки. Хората, които подадат повече от една заявка за участие през новия регистрационен период, ще бъдат дисквалифицирани.

Кандидатите ще имат достъп до електронния формуляр за участие (E-DV) на официалния сайт на програмата, dvlottery.state.gov, по време на регистрационния период. Инструкциите за участие в програмата са налични и на уебстраницата на Държавния департамент usvisas.state.gov/dv/instructions.

Всички други изисквания за участие остават непроменени.

От 15 май 2018 г. участниците в програмата DV-2019 ще могат да използват уникалния номер за потвърждение на регистрацията им, за да проверят онлайн чрез Entrant Status Check на сайта dvlottery.state.gov дали тяхната молба е изтеглена. Функцията Entrant Status Check ще предоставя информация на изтеглените участници как да кандидатстват за имигрантска виза DV за себе си и за членовете на техните семейства, които отговарят на изискванията. Освен това, Държавният департамент ще потвърждава датите на интервютата за визи чрез Entrant Status Check.