Възможност за работа с Посолството – поддръжка на асансьори

PR8813296

 

(19 ноември 2019 г. – 25 ноември 2019 г.)

Месечна поддръжка на асансьорите в сградата на Посолство на САЩ, София (PDF 667 KB)