Известие за увеличение на таксите за кандидатстване за някои неимигрантски визи

31 март, 2023 г.

На вниманието на медиите

Известие за увеличение на таксите за кандидатстване за някои неимигрантски визи

Държавният департамент на САЩ актуализира тарифата за консулските такси след преразглеждане на разходите, свързани с предоставянето на визови и други услуги в целия свят. Лекото увеличение на някои такси е отражение на растящите разходи за извършване на услугите, предоставяни в консулските отдели в различните държави.

Промените от най-голямо значение за кандидатите за визи в България са следните: таксата за бизнес и туристически визи (B1/B2) и други видове неработни неимигрантски визи, като например студентски визи и визи за посетители по обменни програми, ще се повиши от 160 щатски долара на 185 щатски долара. Таксата за определени неимигрантски визи за временни работници (визи в категория H, L, O, P, Q, и R) ще се повиши от 190 щатски долара до 205 щатски долара.

Работните и туристическите визи са ключов елемент от външната политика на президента Байдън. Наясно сме с изключително важната роля, която международните пътувания имат за икономиката на Съединените щати. Държавният департамент работи усърдно, за да държи цените, свързани с издаването на визи, минимални и затова изисква от кандидатите единствено суми на стойност, достатъчна да покрие разходите за получените консулски услуги. За да научите повече за повишението на таксите, които са публикувани във Федералния регистър на Съединените щати, последвайте този линк: https://www.federalregister.gov/documents/2023/03/28/2023-06290/schedule-of-fees-for-consular-services-nonimmigrant-and-special-visa-fees