Официални доклади

Действията на американската външна политика се разпростират върху широк спектър от международни взаимоотношения – като се започне от по-традиционни външнополитически въпроси като сигурността и търговията и се стигне до трансгранични въпроси като здравеопазване, биотехнологии и опазване на околната среда.  Проблемите на демокрацията и човешките права също попадат в сферата на дейности на Държавния департамент заедно с други глобални проблеми, като нелегалния трафик на хора, миграцията и устойчивото развитие.

За повече информация по тези и други въпроси разгледайте докладите на Държавния департамент на САЩ.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015