Политика и история

 

Служителите в Мисията на САЩ в България са твърдо решени да укрепят партньорството между САЩ и България. Следвайки най-високите критерии за истински професионализъм и интегритет на личността, ние съсредоточаваме усилията си в три приоритетни области:

Сигурност:   Като съюзници в НАТО, ние се стремим да засилим взаимната си сигурност, както и регионалната и международна стабилност;

Благоденствие: Като търговски партньори, ние работим за увеличаване на търговския обмен и инвестициите, насърчаващи стабилния растеж и в двете икономики;

Демокрация:  Като демократични общества, ние си сътрудничим, за да разширим сферата на доброто управление и да укрепим върховенството на закона в България.