История на отношенията между САЩ и България

САЩ признават независимостта на България през 1909 г.

На 22 септември (5 октомври стар стил) 1908 г. България обявява независимостта си от Отоманската империя. Още същия ден Хорас Г. Ноулс, посланик на САЩ в Румъния и Сърбия и дипломатически представител за България, изпраща телеграма до държавния секретар на САЩ с която го информира, че България е обявила независимостта си.

На 3 май 1909 г. държавният секретар на САЩ изпраща телеграма до Хъчесън, временно изпълняващ длъжността дипломатически представител за България, с която информира за нареждането на президента на САЩ да се предадат неговите поздравления до цар Фердинанд за приемането на България в общността на суверенните и независими държави.

Консулско присъствие

На 12 януари 1912 г. в София е открита Консулска служба, която се отчита пред генералния консул в Букурещ. Първият служител в американското консулство в България всъщност е български поданик на име Асен Кермекчиев, който по-късно приема името Ейс Кермек – бизнесмен, лекар и журналист. Кермекчиев работи за американското правителство и по времето, когато участва  в   Балканската война – дори на фронта той получава похвали за опазването на живота и собствеността на американски граждани. Той е и основател на първата Американска търговска камара в София.

Консулската служба се трансформира в Генерално консулство на 22 февруари 1915 г. с назначаването на Доминик Мърфи.

Дипломатически отношения

Установяване на дипломатическите отношения – 1903 г.

Джон Б. Джаксън, който е пълномощен министър за Гърция, Румъния и Сърбия, е първият дипломатически представител в България и първият американец, връчил акредитивните си писма в страната, което той прави на 19 септември 1903 г. Тази дата бележи установяването на дипломатическите отношения между България и Съединените щати.  Джаксън е назначен отново през  1911 г. като пълномощен министър за Румъния, Сърбия и България. И по-късно (1907-1910 г.) дипломатическите представители за България са и пълномощни министри за Румъния и Сърбия. Само един от тях – Хорас Г. Ноулс (1907-1909 г.) – връчва акредитивните си писма в България. Едва след Първата световна война има американски представител, назначен само за България.

Установяване на Българска легация в Съединените щати – 1914 г.

На 22 декември 1914 година Стефан Панаретов връчва акредитивните си писма като първия пълномощен министър на България в САЩ. Той е на този пост до 1925 г.

Установяване на Американска легация в София – 1919 г.

Американската легация в София започва своята дейност на 18 март 1919 г., когато Чарлс С. Уилсън връчва акредитивните си писма като шарже д’афер ad interim в София. Уилсън по-късно е назначен за пълномощен министър за България – на 8 октомври 1921 г. – и връчва акредитивните си писма на 5 декември.

Прекъсване на дипломатическите отношения – 1941 г.

България обявява война на САЩ на 13 декември 1941 г. Пълномощният министър Джордж Х. Ърл III напуска София и пристига в Истанбул на 27 декември 1941 г. САЩ обявяват война на България едва на 5 юни 1942 г. Според президента Франклин Делано Рузвелт България обявява война на САЩ под натиск, оказан от нацистка Германия.

Възстановяване на дипломатическите отношения и на дейността на Американската легация – 1947 г.

Съветският съюз обявява война на България на 5 септември 1944 г. и окупира страната независимо от подписания от България мирен договор на 8 септември 1944 г. Съветизацията на страната започва бързо, като България е обявена за народна република на 15 септември 1946 г. САЩ обаче продължават да признават за легитимно българското правителство отпреди войната. Американската легация в София отваря отново врати на 27 септември 1947 г., а на 8 ноември Доналд Р. Хийт връчва акредитивните си писма като пълномощен министър за България.

Българската легация в САЩ отваря отново врати през 1947 г.

Българската легация във Вашингтон възстановява дейността си на 21 ноември 1947 г., като Стоян Атанасов е шарже д’афер ad interim. Пълномощният министър Нисим Меворах връчва акредитивните си писма на 29 декември 1947 г.

Скъсване на дипломатическите отношения от страна на България – 1950 г.

През 1950 г. правителството на България обвинява американския пълномощен министър Хийт в шпионаж и на 19 януари го обявява за персона нон грата. България скъсва дипломатическите си отношения със САЩ на 20 февруари 1950 г. САЩ обявяват прекратяване на дипломатическите си отношения с България на 21 февруари, а Хийт напуска страната на 24 февруари 1950 г.

Възобновяване на дипломатическите отношения и на дейността на Американската легация –  1959-1960 г.

САЩ и България се споразумяват да възобновят дипломатическите си отношения на 24 март 1959 г. Едуард Пейдж младши е назначен като пълномощен министър за  България на 23 ноември 1959 г. и връчва акредитивните си писма на 14 март 1960 г.

Възобновяване на дейността на Българската легация в САЩ – 1960 г.

Петър Вутов е назначен за български пълномощен министър в САЩ на 2 декември  1959 г. и връчва акредитивните си писма на 15 януари 1960 г.

Повишаване на статута на Американската легация в Посолство на САЩ –  1966 г.

Американската легация получава по-високия статут на Посолство на 28 ноември 1966 г. Джон М. Максуийни, първоначално назначен като пълномощен министър на 16 май 1966 г., е назначен за посланик на 7 април 1967 г. Той връчва акредитивните си писма на 19 април 1967 г.

Българската легация получава статут на посолство – 1966 г.

Българският пълномощен министър Любен Герасимов, който заема поста си на 1 септември 1965 г., е повишен в посланик и представя новите си акредитивни писма на 14 декември 1966 г.

Отношения в настоящия момент

2003 г. беляза стогодишнината на дипломатическите отношения между САЩ и България. Американско-българските отношения, прекратени през 1950 г., са възстановени десет години по-късно. Двустранните отношения между двете държави се подобряват значително след краха на комунизма. САЩ незабавно насърчават развитието  на многопартийна демокрация и пазарна икономика. САЩ подписват Двустранния договор за инвестиции през 1994 г. и дават на България статута на най-облагодетелствана държава в търговските отношения през октомври 1996 г.

През 1989 г. Конгресът на САЩ приема Закон за подкрепа на източноевропейските демокрации, по който се предоставя финансова помощ за развитието на демократичните институции, политическия плурализъм и икономики на свободния пазар в региона на Балканите. През 2007 г. след приемането й в ЕС България е вече на равнище да излезе от тази програма, като от 1990 до 2007 г. страната е получила 600 милиона долара помощ.

Подписаното през 2006 г. американско-българско Споразумение за сътрудничество в областта на отбраната дава на САЩ военен достъп до няколко български военни обекти, както и право за съвместното им използване. Достъпът улеснява съвместното обучение на американски и български военни. През януари 2009 г. влиза в сила и споразумение за избягване на двойното данъчно облагане.

България е домакин на единствения акредитиран в региона американски университет – Американски университет в България. Университетът се намира в Благоевград и започва да функционира през 1991 г. Макар и акредитиран в България, университетът привлича студенти от югоизточна Европа и от други, по-далечни региони. През 2011 г. в Американския университет са следвали над 1000 студенти.

През юни 2007 г. президентът Джордж У. Буш посещава София. Преди него през 1999 г. визита  прави президентът Бил Клинтън. София е посетена и от държавния секретар Хилари Родам Клинтън през февруари 2012 година.