Конфиденциалност

Относно личните данни

Ако ни изпратите имейл

Може по свое желание да ни предоставите лична информация, както когато изпратите имейл с коментар или въпрос. Използваме тази информация, за да подобрим предоставяната от нас услуга, или за да отговорим на вашето запитване. Понякога препращаме вашия имейл към други американски правителствени служби, които са в състояние по-успешно да ви окажат помощ. Освен в случаите на официално съдебно разследване, ние не предоставяме получените имейли на никакви външни организации.

Връзки към външни уебсайтове

Нашият уебсайт има много връзки към други американски служби, посолства, двустранни организации и частни организации както в САЩ, така и в други страни. Когато използвате връзка до друг сайт, вие напускате нашия сайт и минавате към режима за личните данни на новия сайт.

Полагаме всички усилия предоставяната от нас информация да бъде точна и пълна. Не можем обаче да гарантираме липсата на грешки. По отношение на документите и информацията на този уебсайт нито Посолството на САЩ, нито неговите служители или сътрудници могат да дадат каквато и да е гаранция, включително гаранцията за пласиране или годността за определена цел по отношение на документите, предоставени на този уебсайт. В добавка, Посолството не носи съдебна отговорност за точността, пълнотата или ползотворността на отделните информации, както и за продуктите или процесите, представени на сайта, или за нарушаването на притежавани от частни лица права при използването на такава информация, на продукти и на процеси.

От гледна точка на сигурността и за да може тази услуга да остане на разположение на всички ползватели, Държавният департамент използва софтуерни програми за мониторинг на мрежовия трафик, така че да идентифицира неоторизираните опити да се качва или променя информация, или да се причиняват някакви други вреди. Неоторизираните опити да се качва или променя информация относно тази услуга са строго забранени и подлежат на санкциониране по Закона за компютърни измами и злоупотреби от 1986 г. Информацията от сайта може обаче да бъде използвана и при легални разследвания за нарушения на закона. Извън гореспоменатите цели, не се допуска идентифицирането на отделните ползватели или на техния подход в ползването на сайта. Неоторизираните опити да се качва или променя информация на тези уебсайтове са строго забранени и могат да бъдат преследвани както по Закона за компютърни измами и злоупотреби от 1986 г., така и по Член 18 от U.S.C.Sec. 1001 и 1030.

Когато посещавате нашия сайт, ние не събираме вашите данни, освен ако решението да предоставите такава информация не е ваше. Имайте предвид обаче, че автоматично събираме и съхраняваме наименованието на домейна, от който получавате връзка с Интернет (.com, .edu и др.), датата и часа, когато влизате в нашия сайт и Интернет адреса на уебсайта (търсачката или съответната уебстраница), от който сте стигнали до нашия сайт. Събираната информация използваме, за да установяваме броя на посетилите различните страници на нашия сайт и да положим усилия сайтът ни да бъде от по-голяма полза за посетители като вас.

Неприкосновеност на личните данни

Когато посетите нашия сайт, от вас не се иска да ни предоставяте лична информация, освен ако това не стане по ваш избор. Съобщаването на лични данни /ЛД/ при използването на нашия сайт става доброволно и с предоставянето им вие ни разрешавате тази информация да бъде използвана за посочената цел. Ако не ни предоставите съответната информация, може да не бъдем в състояние да ви предложим желаната от вас услуга. Ако решите да ни предоставите ЛД на уебсайт на Държавния департамент посредством попълването на уеб формуляр или изпращането на имейл, това ще помогне да получите исканата от вас информация или услуга, или да бъде изпратен отговор на вашия имейл. Информацията, която може да получим, зависи от онова, което правите, когато посетите сайта ни.

Ние автоматично отделяме и запазваме името на домейна, от който сте получили достъп до интернет /.com, .edu и т.н./; датата и времето, когато сте влезли в сайта; и интернет адреса на уебсайта /търсачка или препратка към страница/, от който сте стигнали до нашия сайт. Със събираната информация следим броя на посетилите различните страници на нашия сайт, за да го направим по-полезен за посетители като вас.

Ако ни изпратите имейл

По ваш избор можете да ни предоставите лични данни – например в имейл с коментар или въпрос. Използваме тези данни, за да подобрим качеството на нашата услуга или да отговорим на ваше питане. В някои случаи препращаме имейла ви до други американски държавни служби, от които бихте получили по-голяма помощ. Допускаме външни организации до нашия имейл единствено при полицейски разследвания.

Уебсайт и употреба от трети страни

Ние имаме линкове към социалната мрежа и други видове уебсайт на трети страни. Използваме сайтовете на мрежата за взаимодействие с чуждестранната публика и за участие в публичната дипломация по света. Уебсайтовете на социалната мрежа ни служат  да правим публично достояние събития, организирани от Посолството, и да се свързваме с членовете на публиката. Използваме също така уеб измервания и технологии за отчитане на потреблението, за да проследяваме броя на посетилите нашите сайтове и техните раздели, така че посетителите да имат по-голяма полза от сайтовете. В отделни случаи по регистрационни причини третите страни могат да изискват имейл адреса, името на потребителя, паролата и местоположението. Ние не използваме уебсайтове на трети страни, за да събираме лични данни на индивидите. Не събираме, нито съхраняваме ЛД, събирани от сайтове на трети страни; никакви лични данни не биха били разкрити, продадени или прехвърлени на други обекти извън Държавния департамент, освен за целите на правораздаването или на полицейски разследвания.

Възможно е да използваме различни видове онлайн проучвания, за да събираме мнения и резултати от произволно избрани посетители. На първо място Държавния департамент непрекъснато използва ForeSee Results American Customer Satisfaction Index (ACSI) като база за резултатност и данни относно удовлетвореността на посетителя от нашия уебсайт. Това проучване не събира ЛД. Макар поканата за проучването да се появява при произволен брои посетители, тя е въпрос на избор, и не всички сайтове на Посолството използват проучването. Отказалите да участват в проучването ще продължат да имат достъп до същата информация и източници на нашия сайт, какъвто имат и участниците. Резултатите от проучванията са достъпни само за уеб мениджъри и други специално определени служебни лица, нуждаещи се от тази информация при изпълнение на задълженията си. Възможно е да използваме и други проучвания с ограничени срокове за специфични цели, които биват посочени в момента на публикуването.

Информация, събирана за проследяване и персонализиране /т. нар. „бисквитки”/

„Бисквитката” е малък текстови файл, който уебсайтът прехвърля на вашия компютър, за да улесни запомнянето на специфична информация за вашето включване, докато поддържате връзка. Компютърът ви може да сподели информацията в тази „бисквитка” само с уебсайта, който я е предоставил, и не е възможно друг уебсайт да поиска достъп. Има два вида „бисквитки”:

  • Сесийни „бисквитки”: Трайността на файла с тази информация е докато уеб браузърът ви е отворен. Затворите ли своя браузър, въпросната „бисквитка” бива изтрита. Уебсайтовете могат да използват тези сесийни „бисквитки” за технически цели, например за улесняване на навигацията в сайта, или за да може потребителят да персонализира своите предпочитания за взаимодействие със сайта.
  • Постоянни „бисквитки”: Постоянната „бисквитка” се запаметява на харддиска на ползвателя, за да се определи кои ползватели са нови за сайта и кои отново се връщат. Постоянната „бисквитка” блокира за повторните посетители появата на покани да участват в проучването ForeSee Satisfaction.

Ако не желаете на вашия компютър да се съхраняват тези два вида „бисквитки”, можете да използвате опцията turn cookies off  на вашия браузър. Ще продължите да имате достъп до цялата информация и всички източници на нашия уебсайт. Понякога обаче използването на тази опция може да окаже влияние върху функционирането на някои уебсайтове.

Линкове към външни уебсайтове

Нашият уебсайт има много линкове към други американски служби, посолства, многостранни и частни организации както в САЩ, така и в други държави. Когато използвате линк към друг сайт, вие напускате нашия сайт и сте зависими от политиката за личните данни на новия сайт.

Полагат се всички усилия, за да ви предлагаме точна и пълна информация. Не можем обаче да гарантираме липсата на грешки. По отношение на документите и информацията на този уебсайт, нито Посолството, нито неговите служители или доставчици могат да дадат относно документите, достъпни на този сайт, каквато и да е гаранция – изрично посочена или законово обоснована, – включително и гаранция за нуждите на покупко-продажби или за пригодност спрямо определена цел. В добавка, Посолството не носи никаква законова отговорност за точността, пълнотата или полезността на която и да е информация или който и да е продукт или процес, които са налице в сайта, и не стои зад твърдението, че използването на дадената информация, на дадения продукт или процес, намиращи се на сайта, не би нарушило правата на личността.

За нуждите на сигурността на сайта и за да няма съмнения, че услугата остава достъпна за всички ползватели, Държавният департамент използва софтуерни програми за мониторинг на мрежовия трафик, за да установи дали има наличие на неоторизирани опити да се качва или променя информация, или да се нанесат щети по някакъв друг начин. Строго се забраняват неоторизираните опити да се качва или променя информация по отношение на тази услуга и нарушителите подлежат на санкции по Закона за компютърни измами и злоупотреби от 1986 г. Информацията обаче може да бъде използвана при оторизирани полицейски разследвания. С изключение на горепосочените случаи, не се правят никакви други опити за идентифициране на индивидуалните ползватели или за техните навици като ползватели. Неоторизираните опити да се качва и /или/ променя информация на тези уебсайтове са строго забранени и подлежат на санкциониране съобразно Закона за компютърни измами и злоупотреби от 1986 г. и Част 18 от Кодекса на САЩ, раздели 1001 и 1030.