Започва събирането на предложения за Посланическия фонд за опазване на културното наследство за 2017 г.

Посолството на САЩ в София има удоволствието да съобщи, че започва да приема предложения за 2017 г. за участие в програмата „Посланически фонд за опазване на културното наследство“ (ПФОКН). Това е програма, в която на конкурентен принцип в световен мащаб участват проекти за съхранение на културното наследство.

ПФОКН оказва финансова подкрепа за проекти в следните три категории:

  1. Културни обекти, включително /но не само/ исторически сгради и места, религиозни обекти, паметници и археологически обекти.
  2. Предмети на културата и колекции от музеи, културни обекти или от други подобни институции, сред които археологически и етнографски предмети, картини, скулптури, ръкописи, фотографски и филмови колекции, както и обща музейна консервационна  дейност.
  3. Форми на традиционната културна изява, включително традиционна музика, ритуали, знания, езици, танц, драма и занаяти.

Миналогодишните субсидии варираха от 21 400 до 140 000 долара.

Максимално времетраене на проекта:
24 месеца, разделено на два 12-месечни бюджетни периода.

Получатели на субсидиите:
Получателите на субсидии могат да бъдат неправителствени организации, музеи, Министерството на културата или сродни на тях институции с нетърговска дейност.

Участие в разходите:
Посолството насърчава споделяне на разходите, дарения под формата на предмети или услуги, както и други форми на участие във финансирането на проектите.

Как да кандидатствате? Информация за специфичните изисквания към предложенията и адреса, на който те да бъдат изпращани, ще намерите на уебсайта на Посолството на САЩ.

Краен срок:
Крайният срок за получаване на предложенията е 2 януари 2017 г.

Посланическият фонд за опазване на културното наследство е създаден от правителството на САЩ през 2001 г., за да подпомага опазването на културното наследство по целия свят. От 2001 г. Фондът е предоставил субсидии за над 700 проекта в над 120 страни. Всяка година американските посолства по света събират предложения за проекти.

От 2002 г. насам ПФОКН е предоставил 900 380 долара в подкрепа на български културни обекти.