RAND Corporation: Борба с дезинформацията онлайн – База данни от уеб инструменти

RAND Corporation. Дженифър Кавана, Хилари Райнингер, Нора Грифин

Възходът на интернет и появата на социалните медии коренно промениха информационната екосистема, предоставяйки на обществеността пряк достъп до повече информация от всякога. Но често е почти невъзможно да се направи разлика между точна информация и информация с нискокачествено или невярно съдържание. Това означава, че дезинформацията – невярна или умишлено подвеждаща информация, която има за цел да постигне икономическа или политическа цел – може да се разпространи по-далеч и по-бързо онлайн, отколкото в друг формат.

Като част от своята инициатива за разпадане на истината, RAND отговаря на този спешен проблем. Изследователите идентифицираха и характеризираха вселената от онлайн инструменти, разработени от организации с нестопанска цел и организации на гражданското общество за насочване към дезинформация онлайн. Инструментите в тази база данни са насочени към подпомагане на потребителите, изследователите и журналистите на информация да се ориентират в днешната предизвикателна информационна среда. Изследователите идентифицираха и характеризираха всеки инструмент в редица измерения, включително вида на инструмента, основната технология и формата на доставка.

Цели на проекта

Ние се стремим към:

  • Идентифициране и събиране на едно място набор от ресурси, които могат да помогнат на потребителите да се преборят с предизвикателството на дезинформация, да получат по-голяма информираност за медийната екосистема, както и да станат по-надеждни потребители на информационни медии
  • Информиране на финансиращите и работещите с набора от инструменти, които в момента се разработват, относно инструментите, които се нуждаят от финансиране, и областите, в които допълнителното развитие би било от полза
  • Предоставяне на карта на текущите проекти и разработените инструменти, които биха могли да послужат като принос към усилията за изграждане на поле около проучването на дезинформацията и нейните корекции.

Антидезинформационни инструменти по категории

Инструментите, които работят срещу дезинформация, приемат много форми – от уебсайтове, задвижвани от проверка на човешки факти, до приложения, които използват изкуствен интелект за откриване на ботове. Групирахме инструментите в тази база данни в няколко категории, като някои от тях принадлежат към няколко категории.

Този сайт се фокусира върху американския пазар и включва само инструменти, създадени от организации на гражданското общество и с нестопанска цел. Знаете за инструмент, който не виждате по-долу? Прочетете повече за нашата методология, критериите за включване и определенията на категориите или ни кажете за инструмента, който познавате.

Откриване на бот / спам

Тези инструменти имат за цел да идентифицират автоматизирани акаунти в платформите за социални медии.

Кодове и стандарти

Това се отнася за всички инструменти, които установяват нови норми, принципи или най-добри практики за управление на набор от процеси или за ръководство на поведение и поведение. В по-голямата част от инструментите, представени тук, кодовете и стандартите имат за цел да предпазят от дезинформация или неверни сведения, да повишат качеството на журналистиката или да обвържат отделни лица или компании с набор от принципи.

Оценка на достоверността

Инструментите за оценка на достоверността придават оценка или оценка на отделни източници въз основа на тяхната точност, прозрачност, качество и други мерки за надеждност.

Проследяване на дезинформацията

Тези инструменти проследяват и/или изучават потока и разпространението на дезинформацията.

Обрaзование/обучение

Това се отнася за всякакви интерактивни курсове, игри и дейности, насочени към борба с дезинформацията чрез преподаване на нови умения или концепции.

Проверка

Това се отнася за инструментите за проверка на фактите, които се стремят да установят точността на информацията или истинността на снимките и видеоклиповете.

Бял списък

Инструментите за бели списъци създават надеждни списъци с IP адреси или уебсайтове, за да разграничават надеждни потребители или надеждни сайтове от такива, които могат да бъдат фалшиви или злонамерени.

Научете повече за разпадането на истината

Подхранвана отчасти от разпространението на дезинформация, Deuth Decay е терминът, който RAND използва за обозначаване на намаляващата роля на факти, данни и анализи в политическия и гражданския дискурс и процеса на разработване на политика. Упадъкът на истината се характеризира с четири тенденции: нарастващо несъгласие относно факти и данни, замъгляване на границата между мнение и факт, увеличаване на относителния обем на мнение в сравнение с фактите и намаляване на доверието в институциите, на които някога се гледаше като на авторитетни източници на фактическа информация. Упадъкът на истината представлява заплаха за демокрацията, за създаването на политика и за самото понятие за граждански дискурс.

Ако се интересувате да научите повече за това, което движи това явление, това видео е доброто място за начало. Можете също така да разгледате всички изследвания и коментари на RAND относно Delay Decay.

Ако искате да помогнете за подобряването на информацията в тази база данни, можете да препоръчате нов инструмент или да предложите ревизия на съществуващ инструмент. Нашият екип ще прегледа подаденото от вас заявление и ще продължи последващите действия.