Посланик Рубин пред форума „София казва „НЕ“ на словото на омразата и екстремизма“

(Предварителен вариант)

15 февруари 2018 г.
Софийски университет

Добро утро. Благодаря ви, че ме поканите да участвам в дискусията по тази важна и актуална тема.

Първо, бих искал да изкажа благодарност за ръководната роля на кмета на София, госпожа Фандъкова, на заместник-кмета, господин Чобанов, и на администрацията на Столична община за тяхната подкрепа към толерантността и включването. Те имат водеща роля в жизненоважните усилия на правителството да защитава толерантността в българското общество, особено сред младите хора. Под тяхното ръководство училищата в София инициираха пилотни проекти с цел децата да бъдат образовани относно концепциите на толерантността и приемането на многообразието.

Спомням си за няколко други примера за ръководната роля на госпожа Фандъкова и администрацията на столична община в тази връзка, като проекти в музеите, с акцент върху многообразието и толерантността, и едно събитие с домакин Столична община, с участието на американския лектор Кристиан Пичолини, бивш член на неонацистки групи, който обясни защо в крайна сметка е отхвърлил омразата и е прегърнал идеята за многообразието.

Много се зарадвах, когато получих покана да участвам в този форум.

Особено съм насърчен, че българското гражданско общество прегърна визията за този форум и я реализира. Важното значение и организацията на този форум показват, че гражданското общество в България е живо и активно и българските граждани имат възможност да участват в ефективно функциониращи организации, които работят за подобряване на живота на всички българи и на законите, управляващи живота на българите. Затова изказвам благодарност на „Маргиналия“, „Шалом“ и „Интернет общество – България“.

Преди малко споменах за пилотните проекти в софийските училища с цел децата да възприемат концепциите за толерантност и приемане на многообразието. Именно училищата са мястото, откъдето трябва да се започне.  Децата научават това, което виждат и чуват. Толерантността се проявява отрано. За съжаление, и нетолерантността се проявява отрано. Нашата задача, като глобално общество, е да гарантираме, че всяко дете получава  толерантност към своя етнос, религия и произход. В допълнение, всяко дете трябва да получи посланието, че всички хора заслужават едно и също уважение. Ние имаме привилегията да живеем в свободни общества, където свободата на словото е неотменно право, но е важно онези, които упражняват свободата на словото, винаги да са наясно, че думите, изпълнени с омраза и отрова, дори и когато са защитени от закона, подкопават националното единство и силата на нацията.

На днешния форум, наред с всички останали, са се събрали български академици, адвокати, представители на правителството, активисти от гражданското общество и представители на медиите. Вие сте тук, за да дискутирате някои от най-наболелите въпроси не само за България, не само за Европейския съюз, не само за западния свят, но и за нашата световна общност. Но както всички ние знаем, мислете глобално, действайте локално. Днес, когато се оглеждам около себе си, виждам един широк диапазон от гласове, които се стремят да анализират въпросите нашия дневен  ред:

  • Езикът на екстремизма в медиите и проблемът с омразата;
  • Политически аспекти на езика на омразата;
  • Колко радикализъм може да понесе една демокрация?
  • Езикът на омразата и новата популистка пропаганда.

Това са само някои от тях. Лесните отговори и точните решения обаче се намират трудно; независимо от това, дискусиите в стремеж към постигането на тези цели сами по себе си са ценни. Движим се напред, стъпка по стъпка, като участваме във форуми като днешния, и продължаваме да обменяме идеи. И в крайна сметка, ние постигаме напредък, рамо до рамо, в дух на солидарност.

България има история на толерантност, достойна за подражание.

История, която е повод за национална гордост и за респект в международен план.  Историята на България в духа на толерантността и включването, както и напредъкът в по-близкото минало, не бива да бъдат изопачавани от онези, които се стремят да разделят българите по расови, политически и социални разделителни признаци. И нека да бъдем наясно: трябва да отхвърляме опитите за възвеличаване на тъмните глави от историята, или за възвеличаване на исторически личности, които са сеели омраза и нетолерантност. В стремежа си да извлечем положителните уроци от историята, е важно да не допускаме негативните поуки да бъдат приемани за пример за подражание.

На днешния форум всеки участник и всички групи от гражданското общество, представени тук, поддържат линията на противодействие на заплахата от ескалация на нетолерантността в България.  В заключение, бих искала да благодаря на всички участници в днешното събитие. Вашето присъствие, вашата активност и вашият глас променят нещата към по-добро. Благодаря ви!