Ромите са равноправни

group of peopleПо време на участието си в конференция, посветена на ромите в Европа, дипломати от 11 посолства на САЩ, представители на международни и български организации, които се ангажират с човешките права, и по-специално с проблемите на ромите, изразиха подкрепата си за истината, че ромите са равноправни.

Група американски дипломати от 11 страни посети ромския квартал в град Кюстендил, където се срещнаха със сдружение Ларго и посетиха местната детска градина, както и здравен център. Домакините от Сдружение Ларго споделиха опита си в подобряването на социалния, здравен и образователен статус на ромското население, както и предизвикателствата в работата им с местните, и централни власти.