Месечна поддръжка на генератори, собственост на посолство на САЩ

PR6888203 (20 ноември 2017 г. – 28 ноември 2017 г.)

 

Месечна поддръжка на генератори, собственост на посолство на САЩ (PDF 576 KB)