Дадохме началото на сезона на Лятната програма за работа и пътуване в САЩ за 2024 г.!