Посланик Мертен говори пред членове на Американската търговска камара в България