Посланик Мертен произнесе реч за двустранните ни отношения