САЩ подкрепят обновяването на експонирането на Тракийската гробница край Свещари,