Покана за търг – доставка на генератор за аварийно захранване

(8 март 2019 г. – 18 март 2019 г.)

Доставка на генератор за аварийно захранване 210 KVA, трансфер превключвател, обезшумен тип и резервоар за Посолство на САЩ, София (PDF 438 KB)

1)  Приложение 1 – Спецификации (PDF 236 KB)