Покана за търг – Месечна поддръжка на асансьорите в сградата на Посолство на САЩ, София

(25 февруари 2019 г. – 26 март 2019 г.)

Месечна поддръжка на асансьорите в сградата на Посолство на САЩ, София (PDF 1.2 MB)

1)      Приложение 1 (PDF 188 KB)

2)      Приложение 2 (PDF 78 KB)