Покана за търг – четири нови проекта по Програмата за хуманитарна помощ

Покана за търг – четири нови проекта по Програмата за хуманитарна помощ

Краен срок за кандидатстване: 18 април, 2022 г., 12:00 pm EDT

Отделът за Военно сътрудничество към Посолството на САЩ получи финансиране
за четири нови проекта по Програмата за Хуманитарна помощ. Ако желаете да
станете фирма-изпълнител към Правителството на САЩ, моля посетете този
линк: https://sam.gov/opp/