Работен семинар по киберсигурност в югоизточна Европа

Отляво надясно: Д-р Матю Роудс, г-н Андрю МакКлиърн, д-р Петер Колб, д-р Георги Шарков

Европейският център за изследвания в областта на сигурността „Джордж Маршал“ със сътрудничеството на Посолството на САЩ в София проведе работен семинар по киберсигурност на тема “Регионално сътрудничество за подобряване на международните норми и добрите практики в политиката за киберсигурност” на 19-20 април 2017 г. в София.

Работният семинар се съсредоточи върху предизвикателствата в киберсредата, чрез спазването на фундаменталните ценности в демократичното общество, като предостави на високопоставени държавни служители професионални кибер познания и способности за справяне с транснационалните предизвикателства пред киберсигурността. Двудневната програма е част от мисията на Центъра „Маршал“ да подпомага и укрепва контактите в кибер пространството с международни партньори на САЩ и Германия както в България, така и в други страни.

Д-р Матю Роудс – директор на програмите за централна и югоизточна Европа, и преподавател в Центъра „Маршал“, приветства участниците и лекторите. Андрю МакКлиърн – и.д. заместник-посланик в Посолството на САЩ, откри работния семинар и бе последван от д-р Петер Колб – заместник-посланик в Посолството на Федерална Република Германия. И двамата подчертаха колко е важно да се разглеждат инициативно проблемите на кибер сигурността, сред които нарастващият брой кибератаки и киберзаплахи срещу компютърните мрежи.  Споделянето на информация между бизнеса и държавата е от изключително значение, като ключовият въпрос е какъв вид информация би трябвало да се споделя и кой би следвало да има достъп до нея.

Д-р Георги Шарков – българският координатор по киберсигурност и съветник в кабинета на министър-председателя, също приветства участниците.

Save