Изявление в подкрепа на Българския фонд за жените

По повод 16-те дни на активизъм срещу насилието, основано на пола

На 25 ноември отбелязваме Международния ден за премахване на насилието срещу жените, който е част от съпътстващите го 16 дни на активизъм срещу насилието, основано на пола. Съединените щати застават на страната на равенството между половете и издигането на статута на жените и момичетата в целия свят. Равенството между половете е един от основните външнополитически приоритети на САЩ, който е ключов за осъществяването на социално, политическо и икономическо развитие.

Насилието, основано на пола, има пряко негативно въздействие върху икономическите права на жените. Когато те са жертви на насилие заради своя пол – независимо дали става въпрос за насилие в дома или от интимния партньор, уличен тормоз, ранни или принудителни бракове, или сексуален тормоз на работното място – жените могат да бъдат изолирани от участие в икономическия живот, да им бъде попречено да развият своя пълен потенциал и да допринасят за своите семейства и обществото.

Насилието, основано на пола, е глобално предизвикателство както в общетсвеното, така и в частното пространство. Гарантираното право на жените на безопасна среда в дома, в училище и на работното място е задължително човешко право, което може да спомогне за премахването на неравенството между половете на трудовия пазар. Премахването на това неравенство до 2025 г. би довело до повишаване на брутния вътрешен продукт в световен мащаб с цели 28 трилиона долара.

За да предотвратим и премахнем насилието срещу жени и момичета е нужно всички ние – държавата, гражданите, частният сектор и гражданско общество – да предприемем действия, да информираме за насилието, основано на пола, да отстояваме проявите на разум и човечност и в крайна сметка да прекъснем цикъла на насилието. Подкрепям усилията на Българския фонд за жените за подобряване на законодателството, политиките, административната практика и културния климат в страната за защита на жените от насилие.

Ерик Рубин, посланик на САЩ