Изявление в подкрепа на София Прайд 2017

Бихме искали да изкажем подкрепата си на всички участници в тазгодишния „София Прайд“ на 10 юни 2017 г. Насърчаването на равното третиране на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните (ЛГБТИ) хора е важен аспект на толерантното и уважаващо гражданско общество.

В продължение на десет години „София Прайд“ популяризира основни демократични ценности като човешките права и толерантността; всяка година Прайд чества разнообразието и подчертава постиженията на българската ЛГБТИ общност. Тази общност нараства и се разраства постоянно, както и международната ѝ подкрепа. Само  миналата година, всичките 28 държави-членки се договориха за изготвянето на годишен доклад на Европейската комисия, който измерва напредъка на държавите-членки в тази област.

Никой не трябва да се страхува от дискриминация, независимо дали е въз основа на етнически произход, религия, увреждане, сексуална ориентация или пол. Това е подчертано и в Хартата на основните права на Европейския съюз. Все пак, дискриминацията продължава да съществува в различни ситуации на ежедневието. Прайд движенията по света и „София Прайд“ са жив знак за толерантност и срещу хомофобията, изпращайки важно послание до хиляди гей мъже и лесбийки в цялата страна – „не сте сами“.

Годишнината на „София Прайд“ тази година е под мотото „Да прогоним предразсъдъците“. Целта е да се обедини ЛГБТИ общността чрез кукерството, една от най-популярните традиции в България. Традицията и разнообразието не си противоречат: цветните кукери ще бъдат символ на преодоляването на предразсъдъците спрямо ЛГБТИ хората, като нагледно покажат, че те са част от едно цяло.

Подписвайки това изявление, ние насърчаваме българите да се присъединят към шествието „София Прайд“ и да приемат ЛГБТИ хората като равноправни граждани, без предразсъдъци или дискриминация и да насърчават равенството към ЛГБТИ общността.

Пожелаваме на всички мирен и щастлив празник.

 

Списък на подписалите декларацията за подкрепа

 • Н. Пр. г-н Ролaнд Хaузер, посланик на Австрия
 • Н. Пр. г-жа Ана Мария Сампaйо Фернáндеш, посланик на Бразилия
 • Н. Пр. г-н Кeвин Хaмилтън, посланик на Канада
 • Н. Пр. г-жа Льeрка Áлайберг, посланик на Хърватия
 • Н. Пр. г-н Ставрос Августидес, посланик на Кипър
 • Н. Пр. г-н Кристиан Кьонигсфелд, посланик на Дания
 • Н. Пр. г-жа Пайви Блинникка, посланик на Финландия
 • Н. Пр. г-н Éрик Лебeдел, посланик на Франция
 • Н. Пр. г-н Дeтлеф Лингеман, посланик на Германия
 • Н. Пр. г-жа Ирит Лилиан, посланик на Израел
 • Н. Пр. г-н Стефано Балди, посланик на Италия
 • Н. Пр. г-н Марк Бихлер, посланик за правата на човека на Люксембург
 • Н. Пр. г-н Том ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия
 • Н. Пр. г-жа Тове Брувик Вестберг, посланик на Норвегия
 • Н. Пр. г-жа Луиз Бергхолм, посланик на Швеция
 • Н. Пр. г-жа Éма Хопкинс, посланик на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
 • Н. Пр. г-н Éрик Рубин, посланик на Съединените американски щати
 • Н. Пр. г-н Грегори Михаел Андрюс, посланик на Нова Зеландия
 • Г-н Андреа Карло Биги, временно управляващ посолството на Австралия в Атина
 • Г-жа Мария Хесус Конде, представител на УНИЦЕФ за България
 • Г-н Матайс Льо Рут, представител на ВКБООН за България