Силно подкрепяме инвестициите на САЩ в България и американските компании, които работят тук

Посланик Рубин: „Силно подкрепяме инвестициите на САЩ в България и американските компании, които работят тук“.

Посланикът на САЩ Ерик Рубин потвърждава подкрепата на американското правителство за американските компании, инвестиращи в България. „Силно подкрепяме инвестициите на САЩ в България и американските компании, които работят тук“.

Посланик Рубин отбелязва, че Посолството на САЩ в София не участва в преговори за частни договори между правителството и стопанските субекти. Преговорите по частни договори не са „нещо, в което правителството на САЩ ще играе роля“. Посланикът посочва, че Посолството на САЩ насърчава и подкрепя американските инвестиции в България, включително в енергийния сектор.

Посланик Рубин заявява, че „AES Марица Изток 1 и ContourGlobul Марица Изток 3 са пример за истински успешни американски инвестиции в България“.

Посланикът посочва многобройните възможности за заетост, създадени за българи от американските топлоелектрически централи в района на Стара Загора. Освен това и двете електроцентрали закупуват гориво, доставено от територията на България, което създава още повече възможности за работни места и подпомага местната икономика.

„Американските инвестиции в топлоелектрическите централи Марица  Изток 1 и Марица Изток 3 създадоха хиляди добри работни места, решиха проблема с енергийния дефицит в България и направиха много за местните общности. Тези централи използват български енергийни ресурси, генерират електроенергия на местно ниво, която е много важна от гледна точка на енергийната сигурност на България”.

„Всички български енергийни проекти, включително проектът АЕЦ Белене, трябва да вземат предвид бъдещия енергиен пазар в България, енергийните източници и енергийната независимост“, добави посланик Рубин.

Посланик Рубин в Стара Загора
Според българската традиция посланик Рубин и президентът на AES България, Оливие Маркет, окачват своите мартеници на цъфтящо дърво близо до AES.