American Councils търси приемни семейства в София

American Councils приема кандидатури на семейства, живеещи в София, които желаят да приемат в дома си американски ученици за следващата 2017/2018 учебна година. За повече информация, моля, пишете на sofia@americancouncilssee.org . Save Save Прочетете повече»
Покажи повече ∨