Обучение за проактивни онлайн разследвания

На 25 септември постоянният юридически съветник към Посолството на САЩ Джесика Ким, в партньорство с юридическия аташе на ФБР на посолството в София, проведе обучение за проактивни онлайн разследвания, електронни доказателства и киберпрестъпления за разследващи магистрати от Националната следствена служба на България. Участваха над тридесет разследващи магистрати. Помощникът на правния аташе на ФБР Дъстин Оверби откри обучението с преглед на тенденциите в киберпрестъпността. Постоянният юридически съветник към Посолството на САЩ Джесика Ким запозна участниците с презентация за разследвания онлайн и електронна комуникация, фокусирайки се върху това как да се получат цифрови доказателства чрез искания за взаимна правна помощ. Презентациите подчертаха как следователите и прокурорите трябва да работят съвместно за успешно разследване и преследване на корупцията. Това беше първата сесия от поредица за изграждане на капацитет, която Министерството на правосъдието – задокеанските  прокурорски програми за развитие, съдействие и обучение [OPDAT] ще проведе за Националната следствена служба, с цел повишаване на капацитета на разследващите магистрати в страната за разследване и преследване случаи на корупция по-ефективно.