Американски експерт по екология посети Бургас

На 5 април американският експерт по екология и изследовател на „National Geographic“ д-р Джена Джамбек посети Бургас, където изнесе лекция пред студенти по екология от Университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Тя участва и в кръгла маса на тема „Предизвикателството: Чисто Черно море“ заедно със служители от общинската администрация в Бургас, местни екологични експерти и активисти и представители на пристанище Бургас. Д-р Джамбек, която е доцент в Университета на щата Джорджия и международно признат учен по въпросите на управлението на пластмасовото замърсяване на океаните, сподели своите опасения от растящото производство на пластмаси в развитите страни и липсата на реципрочен капацитет за тяхното рециклиране. Тя също предложи възможна програма за интервенция за намаляване на пластмасовите отпадъци, включително чрез редуциране на производството на пластмаси от индустрията, намаляване на търсенето на пластмасови изделия от потребителите, генериране на по-малко боклук и подобряване на събирането и рециклирането на отпадъци в световен план.