Посланикът на САЩ Ерик Рубин отбелязва началото на учебната година в с. Раждавица

Посланикът на САЩ Ерик Рубин говори днес пред учениците, учителите и родителите в училище „Св.Св. Кирил и Методий“ в село Раждавица. Училището и Центърът за  междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ поканиха посланик Рубин да приветства учениците в началото на учебната година. Кметът на гр. Кюстендил Петър Паунов и областният управител на Кюстендилска област Виктор Янев също присъстваха на церемонията.

Посланик Рубин каза: „Поздравявам училище „Св.Св. Кирил и Методий“ за това, че осигурява на всички деца в околността достъп до образование и им помага да достигнат пълния си потенциал.“

Училище „Св.Св. Кирил и Методий“, което се намира в село Раждавица, община Кюстендил, е единственото училище в околността. Неговите 80 ученици произхождат от ромски семейства, живеещи в района на Кюстендил и Дупница.

Процентът на отпадналите ученици в училище „Св.Св. Кирил и Методий“ е нула благодарение на отдадеността на учителите и сътрудничеството с неправителствената организация „Амалипе“. След завършването на основно си образование в училище „Св.Св. Кирил и Методий“ всички негови ученици продължават образованието си в кюстендилски училища.

„Амалипе“ е водеща неправителствена организация, която работи за равноправното интегриране на ромите в българското общество. Тя управлява центрове за развитие на общностите и местни клубове в единайсет общини и работи с над 170 училища за подобряване достъпа на ромските деца до образование, предотвратяване на отпадането от училище и съхраняване на ромската култура. „Амалипе“ работи и по проекта „Всеки ученик може да бъде отличник“, финансиран от Фондация „Америка за България“.

Повече информация за Центъра за  междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ може да намерите на: www.amalipe.com

За допълнителни снимки от събитието посетете: https://www.facebook.com/USEmbassySofia/