Често задавани въпроси

Американските граждани могат да пребивават в България без виза до 90 дни в рамките на 6 месеца. За по-продължителен престой е необходимо да кандидатстват за виза в българска консулска служба в страната на постоянно пребиваване. Допълнителна информация е публикувана на сайта на Държавния департамент на САЩ.

Новите паспорти са готови за около 10 – 15 работни дни. Информация за запазване на час и други изисквания може да намерите на нашия сайт.

Трябва да се свържете със службата по гражданско състояние на щата, в който лицето, за което се интересувате, се е родило, сключило граждански брак или починало. Консулският отдел разполага с адресите на тези служби за различните щати.

За да добиете право на пенсия по линия на Социалното осигуряване на САЩ, трябва да сте работил минимум 10 години в САЩ, през които да сте плащал осигуровки. Нормалната пенсионна възраст е 65 години. Можете да се пенсионирате и ако сте на възраст между 62 и 65 години, но тогава ще получавате намалена пенсия, която остава такава пожизнено.  Повече информация за федералните пенсии може да намерите на нашия сайт .

Можете да подадете молба за пенсия от Социалното осигуряване като титуляр или съпруг/а на титуляря, медицинска застраховка за САЩ или пенсия по инвалидност в интернет на адрес:  https://secure.ssa.gov/iClaim/rib Сигурно, бързо и лесно! След като подадете молбата онлайн, разпечатайте бланката и чакайте. Ще се свържат с Вас след около 6-8 седмици за разглеждане на молбата и за допълнителни документи, ако се налага.

Време за регистрация:

  • Работни дни – от 5:00 ч. до 1:00 ч. /източно време/
  • Събота – от 5:00 ч. до 11:00 ч. /източно време/
  • Неделя – от 8:00 ч. до 11:30 ч./източно време/

Празници – от 5:00 ч. до 1:00 ч. /източно време/

Повече информация за федералните пенсии ще намерите на нашия  сайт.

Посолството може да направи заверено копие на оригиналните документи, които се изискват от SSA. Услугата за заверка на копие вярно с оригинала е безплатна. След като получите инструкции от Регионалния офис в Атина относно молбата Ви за SSN или федерална пенсия, запазете час за нотариални услуги на https://bg.usembassy.gov/u-s-citizen-services/appointments/. Донесете документите в оригинал плюс четливо черно-бяло копие. Ако желаете да направите фотокопие в Посолството, таксата е $1 на страница.

За допълнителни въпроси относно услугите на Социалното осигуряване на САЩ (SSA), свържете се с Регионалния офис:

Federal Benefits Unit

American Embassy

91 Vasilisis Sophias Avenue

101 60 Athens

Greece

Contact Form: https://gr.usembassy.gov/u-s-citizen-services/social-security/fbu-inquiry-form/.

 

Посолството не легализира документи.  България и Съединените щати са страни по Конвенцията, отменяща необходимостта от легализация на чуждестранни публични документи, приета в Хага на 5 октомври 1961 г. (наричана също така Хагска конвенция за легализациите).  Процедурата за легализиране на документи е следната:

Документи, издадени в САЩ: За да бъдат признати от българските власти, документи, издадени в САЩ, трябва да имат прикрепен апостил, издаден от службата на щатския (а не на федералния) Държавен секретар или от офиса на Щатския губернатор в щата, от който произхожда документа. В България документът се превежда на български от преводаческа фирма и преводът се заверява пред български нотариус.

Документи, издадени в България, които ще бъдат използвани в Съединените щати: За да бъдат признати в Съединените щати, такива документи трябва да са легализирани с апостил, издаден или от българското Министерство на правосъдието (в случай на документи, издадени от българския съд, от българската прокуратура или заверени от нотариус), или от българското Министерство на външните работи (за всички останали документи – дипломи, удостоверения за раждане, брак и смърт, банкови документи, документи, издадени от други министерства, и т.н.). Документите може да се преведат както в Съединените щати, така и в България.

Документи, издадени или заверени от други мисии на САЩ или от федерални институции в САЩ, които ще бъдат използвани в България: Такива документи трябва да имат апостил, прикрепен от Службaта по легализации на Държавния департамент във Вашингтон, окръг Колумбия. В България те се превеждат на български от преводаческа фирма и преводът се заверява пред български нотариус.

STEP е безплатна онлайн програма, която предоставя възможност на американските граждани да регистрират своето пътуване в чужбина. Направилите регистрация получават актуална информация за сигурността в страната, в която пребивават, както и съдействие от Държавния департамент на САЩ и Посолството в извънредни ситуации.

За повече информация и регистрация, моля посетете https://step.state.gov/step/.

За информация относно България посетете: http://travel.state.gov/content/passports/english/country/bulgaria.html. Държавният департамент на САЩ публикува информация за всяка държава на официалната си страница. За съобщения от Посолството, изпратени до американските граждани в България, посетете нашия сайт.

Котките и кучетата трябва да имат паспорт (издава се от ветеринарна клиника) и валидна ваксина срещу бяс (положена преди най-малко месец, но не повече от дванадесет месеца преди пътуването). Проверете допълнителните изисквания на нашия сайт (на английски език).  Задължително се свържете с авиокомпанията, с която ще летите, за да проверите и техните изисквания.

Американските консулски служители извършват нотариални заверки и легализации в ограничен брой случаи. Лице, което желае да бъде заверен нотариално неговият подпис, трябва да се яви лично в консулството и да подпише съответния документ пред консулски служител. Нотариалните услуги се извършват само след предварително записване. Информация как да се подготвите и да запазите час може да намерите на нашия сайт.

Ако сте станали жертва на интернет измама и смятате, че лицето, което Ви е измамило, се намира в САЩ, моля посетете сайта  на Центъра за сигнали за интернет престъпления (IC3) и подайте жалба. Този център работи в сътрудничество с Федералното бюро за разследване и Националната служба за превенция и разследване на финансови и високотехнологични престъпления, изследва и анализира жалбите, свързани с интернет престъпления, препраща случаите за разследване към федерални, щатски, местни и международни правоохранителни органи, когато е необходимо. Полезни съвети за предотвратяване на интернет престъпления може да откриете на официалния сайт на IC3.

Посолството не оказва съдействие при кандидатстване за свидетелство за чисто криминално минало от САЩ.  Необходимо е да се свържете с Федералното бюро за разследване (ФБР).  Повече информация може да получите от официалния сайт.

В допълнение Посолството не взима пръстови отпечатъци и следва да посетите най-близкото полицейско управление или Института по криминалистика в София.

Всяко физическо лице, което влиза или напуска територията на ЕС и пренася парични средства в размер на 10 000 евро или повече, следва задължително да декларира тази сума пред митническите власти. За повече информация посетете  сайта на Агенция „Митници“.

За въпроси, свързани с митническите изисквания на САЩ посетете: http://www.cbp.gov/.

Американските шофьорски книжки важат в България само, ако представите и международна шофьорска книжка. За повече информация моля посетете: https://travel.state.gov/content/travel/en/international-travel/before-you-go/driving-and-road-safety.html.

 

Посолство на САЩ  не оказва съдействие при подновяването на шофьорски книжки. Книжката може да подновите само, ако тя не е изтекла. За повече информация относно необходимите документи и процедурата по подновяване на шофьорска книжка моля посетете https://www.usa.gov/motor-vehicle-services. Опитът показва, че е изключително трудно да подновите шофьорската си книжка, ако се намирате извън САЩ. Ако книжката е изтекла, повечето щати изискват да се явите лично и да държите практически и теоретичен изпит, както и да се подложите на очен преглед.

Американските граждани и притежатели на „зелена карта“ на възраст от 18 г. до 25 г. /мъже/, не зависимо от местоживеенето си, трябва да се регистрират за Селективна военна служба.

Американските граждани, които притежават и друго гражданство, също трябва да се регистрират независимо от местоживеенето си.

Ако сте американски гражданин и желаете да сключите брак с български гражданин, българските власти ще изискат от Вас клетвена декларация, подписана пред американски консулски служител, в уверение на това, че сте свободен да сключите граждански брак. Таксата за нотариалната заверка на този документ е 50 щ.д. Услугата се извършва от отдел „Имигрантски визи“ в Консулския отдел от понеделник до петък. Моля, изпратете имейл на iv_sofia@state.gov или се свържете с Консулския отдел на тел. (359 2) 937-5100 от 9:00 ч. до 12:00 ч., за да уговорите час. Декларацията трябва да съдържа пълното име на американския гражданин (моля, носете американския си паспорт) и пълното име, дата на раждане и настоящ адрес на българския гражданин. Такава декларация не се изисква, ако американският гражданин има двойно гражданство – американско и българско.

Преди да сключите брака, трябва да заверите клетвената декларация в Министерството на външните работи на България.

Посолството поддържа списък на лекари, които говорят английски език, клиники и болници в България на сайта си. Списъкът по никакъв начин не представлява препоръка от страна на Департамента или Правителството на САЩ. Списъците са изготвени в азбучен ред и редът, в който са подредени, няма никакъв друг смисъл.

Дубликат на документи по гражданско състояние могат да се получат само лично или от упълномощено за целта лице, което представи пълномощно,  надлежно нотариално заверено и легализирано с апостил и заверен превод, ако е подписано извън България. Посолството съдейства за получаване на дубликат единствено на удостоверение за раждане на американски гражданин при кандидатстване за пенсия по линия на Социалното осигуряване на САЩ.

Посолството не предлага юридически консултации и съвети. За Ваше улеснение поддържаме актуален списък с адвокати на нашия сайт.

 

Посолството не съдейства при подаване на данъчна декларация и не предлага данъчни консултации.  Информация за подаване на данъци, как да се свържете с американските данъчни служби и списък с данъчни експерти в България може да намерите на нашия сайт.

Нито посолството, нито американските федерални власти могат да издирват лица в САЩ. Ако имате други близки в САЩ, помолете ги да ви помогнат, за да установите контакт с вашия роднина.

Посолството не оказва съдействие по такива въпроси. Най-добре е да потърсите съдействието на адвокат в България или в САЩ.