Ръководство за безопасност при земетресение

Това ръководство (PDF 247 KB) има за цел да ви посъветва как да сте подготвени за такова събитие, както и за последиците от него.