Кандидатстване за гражданство

Деца, родени извън САЩ, чиито родители са американски граждани, може да отговарят на изискванията за придобиване на американско гражданство по рождение. Всички американски граждани, родени в чужбина, следва да кандидатстват за Консулско удостоверение за раждане (CRBA). Този документ се издава за ползване като американско удостоверение за раждане.

За дете, родено извън САЩ, може да подадете молба за CRBA във всяко Посолство/Консулство на САЩ, но молбата ще бъде препратена за разглеждане в съответното Посолство/Консулство на САЩ в страната, в която се е родило детето.

Дете, родено извън САЩ, може да придобие американско гражданство по рождение само при определени условия. Моля кликнете на връзката по-долу, която отговаря на Вашия случай, за да разберете дали детето Ви отговаря на изискванията.

Двамата родители са американски граждани

Само единият родител е американски гражданин

Важно: Молба за Консулско удостоверение за раждане може да се подаде до навършване на 18-годишна възраст.

Важно: Важна информация за родителите, които планират асистирана репродукция

Вижте Immigration and Nationality Act Раздел 301 и 309 за съответната законодателна база.

  • Разпечатайте и попълнете формулярите.
  • Пригответе документите.
  • Изтеглете и попълнете Consular Report of Birth Abroad (CRBA) Checklist (PDF 187 KB) (на английски език)
  • Разгледайте информацията относно отбелязване периодите на престой в САЩ (PDF) (на английски език).
  • Моля запазвайте час само, ако сте пътували преди 10 или повече дни или ако сте ваксинирани и сте пътували преди не по-малко от 5 дни (за напълно ваксинирани се считате 14 дни след последната доза). Запазете час тук.
  • Двамата родители и детето трябва да присъстват по време на интервюто.

 

Таксата са Консулско удостоверение за раждане в чужбина е $100. Таксата за паспорт е $115.  Може да платите в брой (долари или лева) или с кредитна карта. Приемаме Visa, MasterCard, American Express, Discover и Diners. Персонални чекове не се приемат.

Важно: Таксата за обработка на молбата не се връща независимо дали молбата е одобрена или не.

Подаването на молбата отнема около 45 минути до час. Възможно е този срок да е по-кратък, ако сте подготвили правилно формулярите. Молбата за Консулско удостоверение за раждане в чужбина (CRBA) се обработва в рамките на около 10 работни дни, в случай, че няма нужда от допълнителни документи. Паспортът е готов за около 7 – 10 работни дни след Консулското удостоверение за раждане в чужбина (CRBA).

Да. Вашето дете, дори да е новородено, трябва да присъства при подаване на молбата. Двамата родители (включително такива, които не са американски граждани) трябва да подпишат молбата за паспорт.

Може да се свържете с нас на acs_sofia@state.gov.