Арест на американски гражданин

Една от основните мисии на Държавния департамент на САЩ и американските посолства е да оказва съдействие на арестувани американски граждани.

Препоръчваме да се запознаете предварително със законите на държавата, която възнамерявате да посетите. Проверете информация в бюлетина за съответната държава на страницата на Държавния департамент на САЩ на http://www.travel.state.gov/.

Ако сте арестуван: Помолете властите да информират американското посолство.

Консулско съдействие при арест:

  • Предоставяме списък с адвокати, които говорят английски език
  • Свързваме се със семейството или други лица по желание на арестувания след писмено разрешение.
  • Посещаваме арестувания регулярно
  • Следим за оказване на медицинска помощ от местните власти, при необходимост
  • Предоставяме обща информация относно наказателно-процесуалния процес

 Консулството не може:

  • Да освободи американски гражданин от ареста
  • Да взема страна относно вината в съдебно заседание
  • Да дава юридически съвети или да представлява арестувания в съда
  • Да осигурява официален превод
  • Да заплаща такси за юридически услуги, медицински разходи и др.