Осиновяване

България е държава – страна по Хагската конвенция по осиновяванията. За обща информация по международните осиновявания, моля, вижте сайта на Държавния департамент за Международните осиновявания.

За повече информация как да осиновите дете от България, моля, вижте страницата със специфична информация за България.