Осиновителни агенции, акредитирани от българското Министерство на правосъдието

  1. Защо да предприемем осиновяване?
  2. Кой може да осиновява?
  3. Осиновителни агенции, акредитирани от българското Министерство на правосъдието

Американските осиновители могат да подадат молбите си за осиновяване към българското Министерство на правосъдието само чрез акредитирана агенция. Всяка американска осиновителна агенция, която извършва осиновявания в България, трябва да бъде акредитирана от Министерството на правосъдието или да ползва услугите на българска акредитирана агенция. Към февруари 2010 г.  българските осиновителни агенции, акредитирани от Министерството на правосъдието, са 22 – информация за връзка с тези агенции е публикувана по-долу. Моля, обърнете внимание, че няма американски акредитирани агенции в България. Въпреки това, има много американски осиновителни агенции, които работят посредством български акредитирани дружества.